بيمه

وبلاگي براي اشتراك گذاري تجربيات بيمه

سلام

خوب شد و نمرديم وديديم كه بيمه هم صاحب سرود رسمي شد

 بايد به فال نيك گرفت اين حركت روبه جلو در صنعت بيمه را.

اما به هر حال ما منتظر تحول در صنعت بيمه كشور هستيم. آقايان روسا در بيمه مركزي كي مي خواهند به نيازهاي روبه گسترش بيمه اي كشور سريعتر پاسخ دهند؟ چي شد سرنوشت تحول در صنعت بيمه؟

حال اگر دلتون لك زده براي ديدن متن سرود بيمه وشنيدن آن، به سايت بيمه مركزي تشريف ببريد  يا كليك كنيد اينجا را ونه جاي ديگر را.   پايان خبر

 

   

+ نوشته شده در  دوشنبه پنجم اسفند ۱۳۸۷ساعت 21:6  توسط راد  |