بيمه

وبلاگي براي اشتراك گذاري تجربيات بيمه

 

ý  آيا مايليد برنامه اي را به شما معرفي نمائيم كه به صورت منظم وبرنامه ريزي شده بصورت روزانه،ماهانه وسالانه بخش اندكي از درامد خود را پس انداز وسرمايه گذاري نمائيد ودر پايان يك دوره مشخص از سرمايه مناسبي برخوردارشويد؟ اين سرمايه گذاري با سطح درامدي هر خانواده اي قابل انجام مي باشد.

ý  آيا ما وشما كه فرزندان عزيزي داريم وروزانه مبالغي را صرف تنقلات و خواسته هاي آنها مي نمائيم نمي توانيم روزانه كمتر از بهاي دو پاكت چيپس سيب زميني صرف سرمايه گذاري پر سودي كه معرفي مي شود بنمائيم؟ 

ý  بيمه عمر وسرمايه گذاری می تواند به عنوان يک هديه در هنگام فوت وهمچنين حيات در سررسيد، به عزيزيا عزيزانی که دوستشان داريد وبه آنها عشق می ورزيد تلقی گردد

در جدول زير به صورت خلاصه وشفاف يك بيمه عمر وسرمايه گذاري تعريف شده است:

1

در طول دوره قرارداد

فرد وجوهي را به شركت بيمه مي پردازد

به آن حق بيمه مي گوئيم

2

اگر فرد بيمه شده در پايان دوره در حيات باشد

شركت بيمه حاصل سرمايه گذاري وي با سود توافق شده را به فرد مي پردازد 

به آن اندوخته سرمايه گذاري مي گوئيم

3

 

اگر فرد در طول مدت قرار داد فوت كند

شركت بيمه حاصل سرمايه گذاري وي با سود توافق شده را(تا زمان فوت) به خانواده وي(يا هركسي كه تعيين شده باشد)مي پردازد  +

به آن اندوخته سرمايه گذاري مي گوئيم

4

 

شركت بيمه مبلغ قابل قبول و توافق شده ديگري را نيز به خانواده وي(يا هركسي كه تعيين شده باشد)مي پردازد 

به آن سرمايه فوت  مي گوئيم

 

بيمه عمر و سرمايه گذاري يك برنامه ريزي مالي است كه دو خدمت عمده به ما ارائه مي دهد:

ü     پرداخت مبلغ قابل قبول ومناسبي در صورت زنده بودن فرد بيمه شده در انتهاي دوره قرارداد

ü  پرداخت مبلغ قابل قبول وارزشمندي در صورت فوت فردبيمه شده به خانواده وي(يا هركسي كه تعيين شده باشد) به اضافه تمامي حاصل سرمايه گذاري فرد) 

 

بيمه عمر و سرمايه گذاري يكي از پرطرفدار ترين بيمه هاي عمر در جهان است كه با اضافه نمودن يك برنامه سرمايه گذاري سيستماتيك به بيمه عمر بلند مدت، روز به روز طرفداران بيشتري را در اكثر كشورها به خود جلب مي نمايد.

در شرايط كنوني اقتصادي كه تورم روز افزون از ويژگيهاي آن است، بيمه عمر وسرمايه گذاري كارآفرين راه حل مناسبي براي فائق آمدن بر تورم، ارائه مي دهد

ويژگيهاي بيمه عمروسرمايه گذاري

v    تامين خاطر و آرامش خيال: همگي ما تصويري از آيند را تجسم مي نماييم كه در آن رفاه و امنيت مالي خانواده خويش كه خواستي قلبي براي همه ماست درخشش مي نمايد. آنجه ما را به رسيدن به اين هدف نائل مي نمايد حاصل دسترنج و تلاش ماست در طول سالياني كه پيش رو داريم. فوت نابهنگام فرد قطعا آينده خانواده وي را دچار بحران وحتي نابساماني مي كند. بيمه عمر مناسب تصويري را كه ما از آينده تجسم مي نماييم جاودانه مي نمايد. آسودگي و آرامش خاطر از رفاه و تامين خانواده ما حداقل حاصل آن است كه خود به تنهايي از ارزش والايي برخوردار است. v    دسترسي فوري به پول نقد: در شرايط ناگوار ماهيت نقدي بودن اين سرمايه گذاري به همراه سرمايه بيمه عمر حائز اهميت مي نمايد. بدون قيد و بند هاي ناشي از ضوابط مالياتي و انحصار وراثت سرمايه مذكور مي تواند در تامين مخارج بازماندگان به گونه اي موثر راهگشا بوده و تا زمانيكه بازماندگان خود را با شرايط جديد وفق دهند به خوبي ايفاي نقش نمايد.   ·   شركت بيمه كارآفرين پس از دريافت اسناد و مدارك مورد نياز و اطمينان از صحت آنها حداكثر  ظرف مدت ده روز تعهدات خود را انجام خواهد داد.  ·   سرمايه بيمه عمر و سرمايه گذاري همواره به هر ميزان از معافيت مالياتي برخوردار است و مبلغ قابل پرداخت در صورت فوت به ذينفع شما تابع قانون ارث نخواهد بود.   v    تعيين ذينفع به سليقه خود شما: در بيمه عمر و سرمايه گذاري شما شخصاً قادر هستيد به انتخاب خود تعيين نماييد كه چه كساني و هركدام به چه ميزان مي توانند از مزاياي اين بيمه نامه استفاده نمايند. حال اينكه در مورد ساير اموال و داراييها اين امر با محدوديت هاي قانوني مواجه است. v    تخصيص اندوخته حاصل از بيمه عمر و سرمايه گذاري به ديگري: در بيمه عمر و سرمايه گذاري شما مي توانيد اندوخته حاصل از سرمايه گذاري را بنابر ميل خود و آنگونه كه تمايل داريد به شخص ديگري تخصيص دهيد. v    معافيت مالياتي: ·   مطابق مادة 136 قانون ماليات هاي مستقيم سرمايه بيمه عمر و نيز اندوخته حاصل از سرمايه گذاري هاي  صورت گرفته، تماماً از پرداخت ماليات معاف مي باشند. ·   نظر به مادة 148 قانون ماليات هاي مستقيم بند (2- ج) مبالغ پرداختي از بابت بيمه عمر مي توانند جزو هزينه هاي قابل قبول مؤسسات از نظر ماليات به حساب آيند.   **************************************** بيمه عمر و سرمايه گذاري شركت بيمه كارآفرين كاملاً انعطاف پذير بوده بگونه اي كه منطبق بر شرايط و نيازهاي شما طراحي گشته و در طي مدت اعتبار بيمه نامه مي تواند همراه و همگون با نيازهاي شما تغيير يابد بدون آنكه بر خلاف بيمه هاي عمر متداول نيازي به  فسخ آن باشد. مزاياي ويژه و منحصر اين بيمه نامه عبارتند از:     انعطاف پذيري در نحوة پرداخت حق بيمه: §   چنانچه بيمه شده در سررسيد ساليانه بيمه عمر و سرمايه گذاري خويش به دلايلي قادر به پرداخت حق بيمه نبوده و نقدينگي كافي بدين منظور در دسترس وي نباشد،  مي تواند از اندوخته حاصل از سرمايه گذاري خويش به منظور پرداخت حق بيمه آن سال استفاده نمايد. §   چنانچه بيمه شده تمايل به افزايش يا كاهش حق بيمه داشته باشد مي تواند تغييرات مورد نظر خويش را بر خلاف ديگر بيمه هاي عمر اعمال نمايد. §   بيمه شده قادر است كه حق بيمة عمر و سرمايه گذاري را كه پرداخت مي نمايد هر ساله تعديل نمايد. اين امر داراي دو مزيت است: 1-  با تعديل حق بيمة پرداختي مي توان سرمايه اصلي بيمة عمر كه همان   سرماية فوت مي باشد را تعديل نمود. تعديل بدين معني است كه سرماية بيمة عمر هر سال نسبت به سالهاي پيشين افزايش مي يابد و با گذشت زمان و در نظر گرفتن تورم ارزش آن به روز نگاه داشته مي شود. 2-  ديگر آنكه با تعديل حق بيمة پرداختي بصورت مستمر اندوختة حاصل از سرمايه گذاري نيز پيشرفت مناسبتري داشته و به گونه اي قابل توجه افزايش خواهد يافت.     افزايش سرماية اصلي بيمة عمر (سرماية فوت): نيازهاي افراد همواره در حال تغيير است وافراد همواره ممكن است نيازهاي جديدي داشته باشند كه سابقا اين نياز وجود نداشته است . به طور مثال تولد كودكي جديد،تحصيل دانشگاهي فرزندان، سرمايه براي راه اندازي يك شغل جديد براي عضوي از خانواده،ازدواج فرزند، مخارج درماني،سفر به خارج از كشور وغيره از انواع اين نيازهاهستند چنانچه بيمه شده به دلايلي مايل باشد خانوادة خويش را از تامين مالي بيشتري برخوردار سازد مي تواند سرماية بيمة عمر خويش را افزايش دهد، بدون آنكه برخلاف ديگر بيمه هاي عمر نيازي به بازخريد بيمه نامه فعلي و اخذ قرارداد جديدي باشد.      تعديل سرماية اندوخته بيمة عمر:                            بيمه شده مي تواند نرخ تعديل سرمايه فوت بيمة عمر خويش را افزايش دهد. اهميت افزايش نرخ تعديل سالانه هنگامي آشكار مي گردد كه پيشرفت و رشد بيشتر سرماية فوت بيمه عمر به منظور مقابله با تورم مد نظر باشد. پيشرفت همگون و مناسب سرماية فوت بيمة عمر با تورم ارزش آن را همواره به روز نگاه مي دارد. اين در حالي است كه اگر سرمايه بيمه  عمر منتخب شما در حال حاضر براي خانواده تا حدودي كارگشا باشد با انتخاب نرخ تعديل سرماية فوت مناسب، در آينده نيز پس از گذشت چند سال اين مبلغ به اندازه امروز كارگشا خواهد بود.     كاهش سرماية بيمه عمر و يا تقليل نرخ تعديل: در صورتيكه بيمه شده تمايل به كاهش سرماية بيمة عمر  و يا تقليل نرخ تعديل سرماية بيمة عمر  داشته باشد در تدوين شرايط منطبق بر ميل خويش مخير خواهد بود. بيمه شده همچنين مي تواند نرخ تعديل سرماية بيمة عمر را برابر صفر منظور نمايد(يعني سرمايه بيمه هرساله به يك مقدار ثابتي باشد)       مزيت ويژه در پرداخت سرماية فوت و اندوختة بيمه نامه: بيمة كار آفرين  علاوه بر اينكه در صورت فوت بيمه شده سرماية فوت را پرداخت مي نمايد، اقدام به پرداخت تمامي ذخيره هاي رياضي بيمه نامه و  اندوختة حاصل از سرمايه گذاري هاي صورت گرفته  ذخيره رياضي  را نيز مي نمايد كه اين مزيت در بيمه نامة ساير شركتهاي بيمه موجود نمي باشد.         پوشش بيمه تكميلي ناشي از حادثه:               در صورت فوت بيمه شده در اثر حادثه، سرماية فوت بيمة عمر مي تواند تا چند برابر افزايش يابد.     معافيت از پرداخت حق بيمه به علت از كار افتادگي: در صورت از كار افتادگي دائم و كامل بيمه شده تا پيش از سن 60سالگي، شركت بيمة كار آفرين حق بيمه ها را تا پايان مدت قرارداد متقبل شده و از جانب بيمه شده پرداخت خواهد كرد و برنامة بيمة عمر و سرمايه گذاري همانند گذشته و به همان منوال به قوت خود باقي خواهد ماند و ادامه خواهد يافت.     بيمه بيماريهاي صعب العلاج: اين پوشش بيمه شده را در برابر پنج بيماري خاص بيمه كرده و قسمتي از  هزينه هاي درماني را حداكثر تا سقف000/000 /70 ريال متقبل خواهد گرديد. اين بيماريها عبارتند از: ·        سكتة قلبي ·        سكتة مغزي ·        سرطان ·        پيوند اعضا ·        عمل جراحي كرونر و قلب باز     سرمايه گذاري مناسب: بيمة عمر و سرمايه گذاري كارآفرين بيمه اي است كه همزمان با بيمه نمودن عمر شما امكانات متنوع سرمايه گذاري منابع ذخيره رياضي حق بيمه هاي  پرداختي  شما را در سبد سرمايه گذاري خود متشكل از بازار بورس و ساير بازارهاي سرمايه گذاري، در دسترس شما قرار مي دهد تا در هر زمان  از منابع ياد شده بهره مند شويد.     دسترسي به اندوحته حاصل از سرمايه گذاري: حساب اندوختة بيمة عمر و سرمايه گذاري كارآفرين همانند حساب بانكي بيمه شده مي باشد و بيمه شده مي تواند هرگاه كه مايل باشد از اندوخته خويش برداشت نمايد. در ديگر بيمه هاي عمر و پس انداز كل اندوختة  حاصل تا پايان مدت بيمه نامه در دسترس نخواهد بود و بيمه شده نمي تواند بنا به ميل خويش از آن استفاده نمايد.     دريافت وام: بيمه شده مي تواند تا 90 درصد موجودي حساب اندوخته خويش را وام دريافت نمايد.     شما بصورت واقعي در سرمايه گذاري هاي شركت بيمة كارآفرين سهيم خواهيد بود: مهمترين وجه اين سرمايه گذاري ضمانت سود آوري آن از جانب شركت بيمه است. بازده اين سرمايه گذاري بصورت مستقيم مرتبط با بازده سرمايه گذاري شركت بيمة كارآفرين مي باشد. §        ضمانت سودآوري: شركت بيمه كارآفرين حداقل معادل پانزده درصد سود را به مدت ده سال و بصورت علي الحساب تضمين مي نمايد.اين حداقل نرخ سود تضميني اندوخته اي معادل آنچه ديگر بيمه هاي عمر و پس انداز در پايان قرارداد پرداخت مي نمايند را حاصل مي نمايد، ضمن آنكه با تحقق به سود هاي بالاتر  اندوختة حاصل از بيمة عمر و سرمايه گذاري شما،  سرماية ارزشمند تري را در دسترستان قرار خواهد داد.اين نكته در مقايسه با ديگر بيمه هاي عمر و پس انداز حائز اهميت است كه پانزده درصد حداقل تضمين و بصورت علي الحساب خواهد بود.   §        ميزان مشاركت شما  در سرمايه گذاري هاي شركت بيمة كارآفرين : مشاركت در منافع شركت بيمة كارآفرين از سود هاي حاصل از سرمايه گذاريهاي صورت گرفته  تنها ده درصد مي باشد و نود درصد باقيمانده به حساب اندوخته بيمة عمر بيمه شده منظور مي گردد. اين در حالي است كه قسمت عمدة سود هاي حاصل عايد بيمه شده خواهد گرديد و وي بصورت واقعي در سرمايه گذاري هاي شركت بيمة كارآفرين سهيم خواهد بود. §        مطمئن، بدون ريسك و معاف از ماليات: با درك اين واقعيت كه غالب ما مايل به سرمايه گذاري سيستماتيك براي آيندة خود و خانواده مان هستيم، ليكن اغلب آنرا بصورت سيستماتيك انجام نمي دهيم و اگر هم بخواهيم آنرا انجام دهيم با مسائل گوناگون مواجه خواهيم شد كه انجام آنرا بسيار دشوار مي نمايد، تحت اين شرايط بيمه نامه تمامي اين وظايف را بر عهده گرفته و از جانب شما اقدام به سرمايه گذاري مطمئن، بدون ريسك و معاف از ماليات مي نمايد.     بيمة مستمري و بازنشستگي: در زمان شروع و پايان بيمه، بيمه شده مي تواند با درخواست كتبي از بيمه گر به جاي دريافت مبلغ سرماية حساب اندوختة بيمة خويش، به صورت يكجا، آن را تبديل به يكي از انواع بيمه هاي مستمري نمايد.     پشتوانة و اعتبار مالي شركت بيمة كارآفرين: قطعاً حصول اطمينان از اعتبار مالي بيمه گر بيمة عمر در ايران، همانند ديگر نقاط جهان از اهميت فوق الغاده اي برخوردار است. شركت بيمة كارآفرين، علاوه بر پشتوانة قوي مالي خود و استفاده از اعتبار مؤسسات گروه بانك كارآفرين، همانند ديگر مؤسسات بيمه تحت نظارت و كنترل بيمة مركزي ايران قرار دارد. 50 درصد حق بيمه هاي پرداخت شده به توسط بيمه شده نزد بيمة مركزي ايران بيمة اتكايي خواهد بود. ضمن آنكه بطور اصولي بخشي از ريسك اين طرح بيمه اي همانند ديگر طرح هاي بيمه اي به مؤسسات معتبر بيمه گران اتكائي بين المللي منتقل خواهد شد.

ادامه دارد

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم مرداد ۱۳۸۶ساعت 21:56  توسط راد  |